Tələbə Ukraynaya gələrək səyahətə ara verdikdən sonra qeydiyyat prosedurları başlayır, əksəriyyəti ofislərimizdə aparılır ki, tələbə universitet daxilindəki inzibati prosedurların çətinliyindən əziyyət çəkməsin və tələbə yalnız onun qəbuluna getsin. sinif cədvəli və qrup