Přihláška a registrace je na Ukrajině otevřená až do konce 15/11 Od každého roku pro velké a postgraduální studium a je otevřen Celoročně pro přípravný rok

A rozšíření se provádí v některých letech až do konce 15/12 Na základě ministerského rozhodnutí, a to předem oznámíme