Požadavky na aplikaci

Uchazeč o studijní místo na Ukrajině by nám měl poskytnout kopie následujících dokumentů

 • Kopie pasu (stránka obsahující osobní údaje a fotografii)
 • Středoškolský diplom, vědecký, literární, vázový nebo IG britský systémový certifikát
 • Postgraduální titul (bakalářský nebo magisterský titul) pro postgraduální uchazeče

V předloženém pasu musí být jasně uvedeny následující informace

 • Celé jméno a příjmení
 • Národnost
 • Místo a datum narození
 • Číslo pasu
 • Datum vydání a expirace pasu
Podmínky pro podání žádosti o studium na Ukrajině

Informace, které je třeba uvést při vyplňování žádosti o registraci

 • Celé jméno
 • Major, kterého chcete studovat
 • Vyžaduje se jazyk studia
 • Vaše adresa a země, ve které se nacházíte
 • Vaše telefonní číslo nebo telefon vašeho opatrovníka
 • Vaše emailová adresa