Απαιτήσεις εφαρμογής

Ένας υποψήφιος για έδρα μελέτης στην Ουκρανία πρέπει να μας παράσχει αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων

 • Ένα αντίγραφο του διαβατηρίου (η σελίδα που περιέχει τα προσωπικά δεδομένα και τη φωτογραφία)
 • Δίπλωμα γυμνασίου, επιστημονικό, λογοτεχνικό, βάζο ή IG βρετανικό πιστοποιητικό συστήματος
 • Μεταπτυχιακό πτυχίο (πτυχίο Bachelor ή Master) για μεταπτυχιακούς υποψηφίους

Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να εμφανίζονται με σαφήνεια στο υποβαλλόμενο διαβατήριο

 • Ονοματεπώνυμο και επώνυμο
 • Ιθαγένεια
 • Τόπος και ημερομηνία γεννήσεως
 • Αριθμός διαβατηρίου
 • Η ημερομηνία έκδοσης και λήξης του διαβατηρίου
Απαιτήσεις για υποβολή αίτησης για σπουδές στην Ουκρανία

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής

 • Πλήρες όνομα
 • Το μεγάλο που θέλετε να σπουδάσετε
 • Απαιτείται γλώσσα μελέτης
 • Η διεύθυνσή σας και η χώρα στην οποία βρίσκεστε
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας ή το τηλέφωνο του κηδεμόνα σας
 • η ηλεκτρονική σου διεύθυνση