Για να υποβάλετε την αίτησή σας από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας

Για εγγραφή, κάντε κλικ εδώ

Τίτλος

Ριάντ - Τζέντα
Τα γραφεία μας στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω μέτρων ασφαλείας που σχετίζονται με την καταπολέμηση της Corona

Η εγγραφή είναι πλέον διαθέσιμη μόνο στο διαδίκτυο

Γραφείο της Σαουδικής Αραβίας

Για να καλέσετε

00380966619966

Μέσω WhatsApp

Έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο γραφείο

 • Ένα αντίγραφο διαβατηρίου ισχύει για τουλάχιστον ένα έτος

 • Ένα γενικό δίπλωμα γυμνασίου, το ποσοστό δεν έχει σημασία

Ουκρανική πρεσβεία στο Ριάντ

Η Ουκρανική Πρεσβεία στο Ριάντ είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση βίζας για τον φοιτητή αφού ο φοιτητής πληροί τους όρους

Γραφείο της Σαουδικής Αραβίας

Ωρα εργασίας

Κυριακή και Τρίτη

Από τις 9:30 έως τη 1:00

 • Το αρχικό διαβατήριο

  Η περίοδος ισχύος δεν είναι μικρότερη από ένα έτος

 • Πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας

  Το πιστοποιητικό μεταφράζεται στην ουκρανική γλώσσα μέσα στην πρεσβεία

 • Πιστοποιητικό γέννησης που πιστοποιείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας

  Το πιστοποιητικό μεταφράζεται στην ουκρανική γλώσσα μέσα στην πρεσβεία

 • Μια έγκυρη πρόσκληση στο πανεπιστήμιο

  Λαμβάνεται από τον εκπρόσωπό μας

 • Ιατρική ασφάλιση της Ουκρανίας 

  Λαμβάνεται από την ουκρανική πρεσβεία

 • Μια ολοκληρωμένη ιατρική εξέταση + χωρίς AIDS πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας

  Η περίοδος ισχύος του δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες

Visa

Μετά την υποβολή αίτησης στην πρεσβεία, η θεώρηση παραλαμβάνεται για περίοδο τουλάχιστον 20 εργάσιμων ημερών

Νέο * Η θεώρηση είναι εγγυημένη υπό τους ίδιους όρους

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για περισσότερες λεπτομέρειες