Αφού ο φοιτητής φτάσει στην Ουκρανία και κάνει ένα διάλειμμα από το ταξίδι του, ξεκινούν οι διαδικασίες εγγραφής, οι περισσότερες από τις οποίες γίνονται στα γραφεία μας, έτσι ώστε ο φοιτητής να μην υποφέρει από τη δυσκολία των διοικητικών διαδικασιών μέσα στο πανεπιστήμιο και ο φοιτητής πηγαίνει μόνο για να λάβει πρόγραμμα μαθημάτων και ομάδα