Οι προϋποθέσεις για την αίτηση και την απόκτηση της πρόσκλησης μελέτης είναι πολύ απλές

Διαβατήριο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους

Πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίγραφο

* Εκτός από αυτά τα αιτήματα, το πιστοποιητικό γέννησης για αιτούντες από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου