Η αίτηση και η εγγραφή είναι ανοιχτή στην Ουκρανία μέχρι το τέλος 15/11 Από κάθε χρόνο για μεγάλες και μεταπτυχιακές σπουδές και είναι ανοιχτή σε Όλο το χρόνο για το προπαρασκευαστικό έτος

Και η επέκταση είναι σε μερικά χρόνια μέχρι το τέλος 15/12 Με υπουργική απόφαση, και αυτό θα ανακοινωθεί εκ των προτέρων από εμάς