Το ουκρανικό εκπαιδευτικό σύστημα επιτρέπει σε οποιονδήποτε μαθητή να εγγραφεί σε οποιοδήποτε μάθημα που επιθυμεί, ανεξάρτητα από το μέσο όρο του γυμνασίου του, με την πεποίθηση ότι το άτομο υπερέχει σε αυτό που του αρέσει, οπότε δεν απαιτείται προηγούμενη τιμή.