Η ηλικία δεν έχει καμία επίδραση στο θέμα της εισδοχής και η πόρτα για μελέτη είναι ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες, η μόνη προϋπόθεση είναι ότι ο αιτών δεν έχει μείνει εκτός σπουδών για περίοδο άνω των 10 ετών