Wymagania aplikacyjne

Osoba ubiegająca się o miejsce na studia na Ukrainie powinna dostarczyć nam kopie poniższych dokumentów

 • Kopia paszportu (strona zawierająca dane osobowe i zdjęcie)
 • Dyplom ukończenia szkoły średniej, świadectwo naukowe, literackie, wazowe lub IG brytyjskiego systemu
 • Studia podyplomowe (licencjat lub magister) dla kandydatów na studia podyplomowe

Poniższe informacje muszą być wyraźnie widoczne w przedłożonym paszporcie

 • Pełne imię i nazwisko
 • Narodowość
 • Miejsce i data urodzenia
 • Numer paszportu
 • Data wydania i ważności paszportu
Wymagania dotyczące ubiegania się o studia na Ukrainie

Informacje, które należy podać przy wypełnianiu wniosku rejestracyjnego

 • Pełne imię i nazwisko
 • Kierunek, na którym chcesz się uczyć
 • Wymagany język studiów
 • Twój adres i kraj, w którym się znajdujesz
 • Twój numer telefonu lub telefon opiekuna
 • Twój adres email