Studiu în Ucraina | transfer studenți

Toate universitățile ucrainene acceptă transferul de studenți străini din alte universități străine. Există o procedură specifică de „echivalență” efectuată de minister pentru studenții care doresc să-și finalizeze studiile în Ucraina. Toate universitățile din Ucraina au două semestre pe an. Acceptarea unui student transferat depinde de dosarul academic general și de orele de credit pentru cursurile studiate anterior. La sosire, studenții trebuie să prezinte următoarele documente originale:

  1. Transcrieri academice oficiale De la universitățile în care studentul a studiat anterior - certificat de Ministerul Afacerilor Externe al țării care a eliberat certificatul / foaia matricolă și de Ambasada Ucrainei în țară sau ștampilat cu o apostilă.
  2. adeverințe școlare Indică materiale și note / note
  3. pașaport Voiaj internaţional (document de calatorie)

De îndată ce studentul îndeplinește condițiile, va primi un certificat de echivalență

  • Certificatul de echivalență permite studentului să-și finalizeze studiile pe baza nivelului obținut în echivalență
Mutarea în Ucraina