Yenilenebilir enerji uzmanlığı nedir?


Yenilenebilir enerji veya sözde alternatif enerji, farklı temiz enerji seçeneklerinin kullanımını inceleyen bir uzmanlık alanıdır. Örneğin: güneş enerjisi. Bu uzmanlık, öğrencinin gelecekteki iş piyasasında karşılaşacakları ile ilgili ekonomik, sosyal ve teknik yöntemlerin incelenmesidir. Bu uzmanlık, mühendislik gibi birkaç ilgili disiplini içerir.


Bu ana dalda öğretilen konulardan bazıları şunlardır:


Matematik
Kimya
Fizik
Bazı mühendislik konuları
Rüzgar enerjisi
Biyoyakıtlar
güneş Enerjisi
Isı Bilimleri

Çoğu şirketin ve gayrimenkulün bu enerjiye olan eğilimi son yıllarda fark edilir hale geldi ve bu teknoloji için uzmanlara ve mühendislere olan talep artıyor, bu da onlara maliyet ve enerji ücretlerinden tasarruf sağlayacak.

Bu uzmanlık için gelecekteki çalışma alanları nelerdir?

Biyoyakıtlar, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi
Düzenleme ve devlet kurumları.
Güneş modülleri / güneş termal enerjisi.
Enerji ve elektrik şirketleri
Danışmanlık
Eğitim
Pazarlama
Araştırma

Ukrayna'da bu ana dal için en önde gelen üniversite:

Kharkiv Ulusal Radyo Elektronik Üniversitesi

Yenilenebilir enerjide uzmanlık belgesi olan (REP) sertifikasına genel bakış:

http://www.aeecenter.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3466

Alternatif enerji hakkında video:

http://video.nationalgeographic.com/video/alternative-energy

Yenilenebilir enerjinin temelleri:

Kaynaklar:

http://illinoisstate.edu/majors/details.php…
http://www.jbu.edu/…/fi…/Engr-RE_Conc_Sample_4-year_plan.pdf
http://www.wiu.edu/…/i…/renewable-energy-wind-technology.php