İnşaat mühendisliği bölümü

Uzmanlık hakkında

İnşaat mühendisliği, modern insanın altyapısını inşa etmek ve inşa etmekle ilgilenir. Yolların, köprülerin, barajların, tünellerin, sulama ve tarım sistemlerinin, devasa binaların, havalimanlarının, binaların, su ve sanitasyon sistemlerinin ve insan uygarlığını ilerletecek, geçimlerini iyileştirecek ve doğanın kaynaklarını hizmet ve insan refahı.

İnşaat Mühendisliği adlı bir kaynak

İnşaat mühendisliği isminin kaynağı eski yüzyıllara kadar uzanmaktadır ve "inşaat mühendisi" kelimesinin alternatif olarak Yunan ve Roma uygarlıklarında en yaygın mühendislik türü olan "askeri mühendislik" ile eşanlamlı olarak kullanılmasıdır.

İnşaat mühendisliği dalları

Zemin ve temel mühendisliği: çeşitli tesisler için temellerin ve temellerin tasarlanması ve kaldırım ve tarım işleri için toprağın stabilize edilmesinde uzmanlaşmıştır.

Yapısal Mühendislik: Binaların ve köprülerin yapısal tasarımının yanı sıra bina ve inşaat sistemleriyle ve ayrıca yapı malzemelerinin mühendisliğini incelemek ve performanslarını iyileştirmekle ilgilenir.

Ulaştırma ve Haberleşme Mühendisliği: yol ve kaplama mühendisliği işleri, trafik mühendisliği, ulaşım programı planlaması ve havaalanı, liman ve demiryolu mühendisliği ile ilgilidir.

Su ve sanitasyon mühendisliği: Suyu kontrol etmek ve sel tehlikelerini önlemek, barajlar inşa etmek, kirliliği kontrol etmek, su kaynaklarını (kuyular, nehirler ve göller) mühendislik yapmak ve insan atığını, fabrika atığını ve diğerlerini bertaraf etmekle ilgilidir.

iş fırsatları

İnşaat mühendisliği mesleğinin birden fazla dalı ve uzmanlığı vardır ve bir inşaat mühendisi için mevcut olan iş fırsatlarını sınırlamak zordur çünkü temel tasarım aşamalarını, uygulama denetimini, tesislerin işletimini ve bakımını içerir. Ek olarak, mühendislik yönetimi, mühendislik planlaması ve ürün geliştirmeyi içerir. Birçok inşaat mühendisi, mühendislik büroları, denetim ve uygulama şirketleri ve genel yükleniciler gibi özel sektörde çalışma eğilimindedir. Buna ek olarak, kamu veya hükümet sektörü, şehir ve belediye idarelerinde, yol idarelerinde ve savunma, Ulusal Muhafızlar, İçişleri ve diğerleri gibi çeşitli devlet daireleri için mühendislik departmanlarında çok sayıda inşaat mühendisi istihdam etmektedir. Bugün, fon kullanan ve iç ve dış yatırım ve miras yönetimi için inşaat mühendislerine sığınan bankacılık şirket ve kurumlarını görüyoruz.

Uygun işler

İnşaat mühendisliği alanının genişlemesi ve konularının çokluğu mezunlar için fırsatlar sağlar ve ona istihdam dünyasına girmesi için geniş kapılar açar. Ülkemizin en büyük 100 şirketinin listesini incelerseniz, çoğu olmasa da birçoğunun inşaat mühendisliği mesleği ile yakından ilgili olduğunu gösteriyor. Bir inşaat mühendisliği mezunu için mükemmel kariyer fırsatları sağlayan bazı bakanlıkların, devlet kurumlarının ve özel şirketlerin listesi:

Belediye ve Köy İşleri Bakanlığı - Ulaştırma Bakanlığı - Tarım ve Su Bakanlığı - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kamu Tuzdan Arındırma Kurumu - Su ve Kanalizasyon Kurumu - Saudi Aramco - Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) - Saudi Unified Electricity Company

 Ayrıca inşaat mühendisliği ile ilgili birçok özel kurum ve şirket vardır, örneğin:

 Bechtel Company - Al-Zamil Company Ltd. - Saudi Hazır Beton Şirketi - Saudi John Brown Company Ltd., Abdul Latif Jameel Group - Saudi Construction Consulting Company - Saudi Oger Company - Amiantit Group of Companies - Al-Suhaimi Corporation Ltd.

İnşaat Mühendisliği ve Gelecekteki Zorluklar:

Su mühendisliğinin inşaat mühendisliğinin dallarından biri olduğunu ve günümüzün neredeyse en önemli yaşamsal uzmanlığı olduğunu biliyor muydunuz ve yakın gelecekte dersin büyümesi bekleniyor. "Su meselesinin" dünya milletlerinden çok ülkelerin insani ve maddi çabaları ve enerjileri harekete geçirmeye başladıkları saatin meselesi olduğu kimsenin sırrı değil.

Ulaşım mühendisliğinin yol, havaalanı, liman, demiryolu ve ulaşım planlama mühendisliğini içerdiği için inşaat mühendisliğinin bir dalı olduğunu biliyor muydunuz? Geçmişte, devletlerin yükselişi ve düşüşü, hızlı hareket etme ve ulaşım becerilerine bağlıydı ve bu kavram modern çağda hala var. Devletlerin kazanımlarını savunma yetenekleri, hareket etme yeteneklerine bağlıdır. Ayrıca yollar, havaalanları ve limanlar, medeniyet malzemelerini, mallarını ve bilimi dünyanın farklı yerlerinden memleketin tüm ücra yerlerine taşıyan arterlerdir.

Çevre mühendisliği, çevreye duyulan küresel endişe nedeniyle en önemli disiplinlerden biri olarak kabul edildiğinden, inşaat mühendisliğinin dallarından biri olduğunu biliyor muydunuz? Su, hava ve toprak kirliliğinin bir gün ağırlaştığı ve çevre kirliliğiyle ilgili haberleri duymadan veya okumadan neredeyse bir günün geçmediği kimseden gizlenmiyor. Çevre kirliliğinin ele alınması ve azaltılmasından sorumlu olan çevre mühendisidir.

Ukrayna'da inşaat mühendisliği öğretmek için en iyi üniversiteler:

AN Beketov Kharkov Ulusal Kentsel Ekonomi Üniversitesi

Kharkivsʹkyy Natsionalnyy Universytet Budivnytstva Ta Arkhitektury